WMA Age-grading calculator 2006 (updated 2010)

Selecciona la prova (o entre la distància), introdueix les teves detalls i resultat, llavors fes clic a Age-grade per veure el factir de la WMA. Aquest factor és usat per calular un indice que permet comparar-lo amb atletes de diferents edats.

També ensenya l'índex d'edat establert per la WMA i a partir d'aquest, permet calcular el percentatge de la teva marca. Això ens permet així mateix poder comparar diferents proves.

Fent clic Result calculará.tu resultat per a una edat. - p.e. fes servir la marca d'una edat per conèixer la marca de hauries realitzar en una altra prova o en la mateixa prova però d'una altra edat.

Els temps han d'introduir amb el format hh: mm: ss.dd - En cas contrari si no posem els dos punts s'interpretarà com segons, si només els posem un cop s'interpretarà com mm: ss.

El decimal segons (dd) no serà sol·licitat.

Les distàncies i altures seran entrades en metres, amb o sense decimals.

Observar que els factors estan guardats en aquesta pàgina en Javascript, així doncs podem guardar aquesta pàgina al nostre ordinador i utilitzar-la sense necessitat d'estar connectat a Internet. Els resultats de Decathlon i Heptahlon (Dec pts) també es poden calcular.
Aquesta aplicació utilitza els factors establerts per la Wava el 2006 que han estat parcialment actualitzats a 2010 per Alan Jones.

Veure també la web de:  Master's track .

Prova
Distancia:
miles km
El teu resultat
Edat: Sexe: M F Temps/distància/pes: Dec pts:
Edat - Grau
Factor: Edat-grau result: Dec pts:
Obert std: Edat std Edad-performance %: 2006 factors